O nas

Agnieszka Gałańczuk

tel. 728-356-310

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą (Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego oraz Certyfikat Psychoterapeuty European Association for Psychotherapy).

Gabinet psychoterapii Ariadna założyłam, aby nieść pomoc w leczeniu zaburzeń zdrowia
psychicznego oraz w rozwoju osobistym. W ramach oddziaływań terapeutycznych zajmuję się
leczeniem zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości,
współuzależnień, DDA. Pomagam w sytuacji doznawania przemocy fizycznej i psychicznej,
rozwiązywaniu konfliktów w relacjach partnerskich.

Pracuję integrując różne podejścia psychoterapeutyczne: psychodynamiczne, ericksonowskie,
gestalt i inne. Moją pracę superwizuję u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego.

Ukończyłam całościowe, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z
zakresu psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim. Odbyłam staże kliniczne w: NZOZ „Feniks” w
Sosnowcu, NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach,
oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego.

Doświadczenie zawodowe nabyłam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum
Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Ośrodku Wspierania Rodziny, Ośrodku Kuratorskim,
stowarzyszeniach pomagających osobom w kryzysie, w tym osobom doświadczającym przemocy.

Instytucje sprawujące nadzór merytoryczny:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
European Association for Psychotherapy


Anna Kasprzycka

tel. 608-413-619

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowo-psychodynamicznego.

Moja wiedza nabyta w trakcie studiów, studiów podyplomowych oraz licznych szkoleń poparta jest doświadczeniem zawodowym zdobytym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadzę m.in. terapię indywidualną i terapię par, grupy wsparcia, warsztaty radzenia sobie z agresją czy programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Od wielu lat doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym i grupowym. Pracuję w podejściu systemowym, korzystając również z Podejścia Skoncentrowanego
na Rozwiązaniach oferując pomoc i leczenie osobom dorosłym przeżywającym różnego rodzaju kryzysy i trudności życiowe.

Pomagam pacjentom doświadczającym zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń somatyzacyjnych, osobowości, trudności w budowaniu relacji, trudności emocjonalnych, kryzysach osobistych i małżeńskich.

Zapraszam do kontaktu w celu diagnozy zgłaszanych problemów i wyboru odpowiedniej formy leczenia.


Katarzyna Węgrzyn-Derela

tel. 501-175-072

 

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem także w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychodynamicznym. Z wykształcenia jestem pedagogiem.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w leczeniu nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, bezsenności, labilności emocjonalnej  prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pomagam również osobom, które mierzą się z chorobą onkologiczną, kryzysach egzystencjalnych, kryzysach małżeńskich, mającym trudność w relacjach personalnych.

Na co dzień pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Sosnowcu na Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych i Poradni Leczenia Nerwic oraz a także w prywatnym gabinecie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w MOPS, Hospicjum, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodku leczenia uzależnień oraz NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Pracuję  pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora.


Andrzej Pelka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w drodze do certyfikatu. Ukończyłem szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii, posiadam certyfikat asystenta psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” w Zabrzu, na oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w Hospicjum w Pyskowicach, Gliwickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Odbyłem staż w NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Zajmuję się terapią rodzin i par, psychoterapią indywidualną dorosłych i starszej młodzieży oraz wykonuję diagnozę psychologiczną. Pracuję w podejściu psychodynamicznym i poznawczym, wykorzystując elementy psychodramy J. Moreno.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: