Wstępne konsultacje

Cena:

  • konsultacja indywidualna – 140 zł;
  • konsultacja pary/rodziny prowadzona przez 2 terapeutów – 220 zł,
  • konsultacja pary/rodziny prowadzona przez jednego terapeutę – 180 zł.

Konsultacje – to pierwszy kontakt, w trakcie którego zgłaszając się przedstawiasz swój problem, a ja przedstawiam Ci możliwe i najlepsze formy pomocy. Konsultacje trwają do 3 spotkań.

Po co konsultacja?

Konsultacja jest pierwszą, poza kontaktem telefonicznym, rozmową. Najważniejszym celem konsultacji jest ustalenie, co jest problemem z którym się zgłaszasz i czy psychoterapeuta jest właściwą osobą do pomocy. Konsultacja polega na rozmowie, moja aktywność jest duża, bo potrzebne są mi informacje do trafnego zdiagnozowania problemu. W trakcie spotkania dochodzi do wzajemnego poznawania się, możesz wtedy sprawdzić czy ja jako konkretny profesjonalista odpowiadam Ci.

Jak długo trwa konsultacja?

W zależności od ilości osób na konsultacji od 60 (konsultacja indywidualna) do 90 min (w przypadku rodziny czy pary). Czasem wystarczy 1 konsultacja, czasem potrzebnych jest więcej, zwykle jednak ilość spotkań nie przekracza 3.

Co możesz przeżywać?

Zgłaszając się po pomoc możesz często przeżywać różnorodne wątpliwości. Konsultacja ma służyć właśnie wyjaśnieniu sytuacji i uznaniu, w czym psychoterapia może Ci pomóc, a w czym nie. Ważne, abyś mówił/mówiła o swoich obawach i oczekiwaniach.

Możliwe sytuacje podsumowujące konsultację.

Możliwe, że zaproponuję Ci psychoterapię u siebie i określę najlepszy rodzaj terapii dla przedstawionego problemu (terapia indywidualna, rodzinna, par, interwencja kryzysowa, terapia krótko lub długoterminowa).
Zdarza się też, że proponuję innego terapeutę lub inne miejsce. Czasem dla konkretnej osoby korzystniejsze jest skorzystania z instytucji, miejsca, specjalizującego się w kompleksowym udzielaniu pomocy (np. gdzie jest dostępna pomoc psychologiczna, prawna, socjalna itd.).

W razie potrzeby proszę o konsultację ze specjalistą z innej lub pokrewnej dziedziny – psychiatrą, neurologiem. W każdej z wymienionych sytuacji kieruję się dobrem osoby zgłaszającej.

Poufność.

W trakcie konsultacji, podobnie jak w trakcie terapii, wszystkie informacje są poufne. Służy to Twojemu bezpieczeństwu. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia.

Czego nie robię?

Nie wystawiam recept, zwolnień lekarskich. Nie przeprowadzam diagnozy i rozpoznania w sensie medycznym – takie uprawnienia ma lekarz psychiatra.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: