Uzależnienie

 • Czym jest uzależnienie
 • Fazy choroby alkoholowej
 • Mechanizmy uzależnienia
 • Współuzależnienie
 • Postępowanie wobec osoby uzależnionej
 • Uzależnienie-zachowanie, które się powtarza mimo, iż przynosi szkody, niszczy, przeszkadza, ogranicza. Podejmowane postanowienia i próby zaniechania zachowania szkodliwego nie powodzą się.

  Uzależnienie od alkoholu-po czym poznajemy:

 • przymus używania
 • niepowodzenia przy próbach samodzielnego zaprzestania
 • wzrost tolerancji
 • objawy odstawienne
 • rosnące koszty, destrukcja
 • system przekonań
 • sztywny schemat postępowania
 • Fazy uzależnienia:
  1. picie towarzyskie;
  2. faza ostrzegawcza;
  3. faza krytyczna;
  4. faza chroniczna;

  Mechanizmy uzależnienia:

 • mechanizm iluzji i zaprzeczeń
 • mechanizm nałogowego regulowania emocji
 • mechanizm rozdwojonego i rozproszonego „ja”
 • Współuzależnienie:
  Ogólnie mówiąc, syndrom współuzależnienia występuje w tych systemach, w których ich członkowie są poddawani długotrwałemu działaniu stresu, a dysfunkcja jednego z członków rodziny powoduje tworzenie się specyficznego rodzaju status quo oraz przyjęcie przez innych uczestników systemu określonych ról wzmacniających uzależnienie.
  Mechanizmy współuzależnienia podtrzymują dysfunkcyjne zachowania osoby uzależnionej, odraczają możliwość przejęcia przez nią odpowiedzialności za swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
  Określone zachowania i postawy członków rodziny osoby uzależnionej rozwijają system podtrzymujący uzależnienie.

  Zachowania otoczenia podtrzymujące picie: chronienie przed konsekwencjami picia, branie odpowiedzialności za picie i konsekwencje picia, próba kontrolowania picia, przejmowanie obowiązków…
  Fałszywe przekonania otoczenia: „Jak nie pije to jest dobrym człowiekiem”, „Każdy mężczyzna musi się napić”, „Ja mu tylko chcę pomóc”…

  Postępowanie wobec osoby uzależnionej:
  Co pomaga?

 • zmiana stereotypów myślenia o chorobie alkoholowej,
 • informowania alkoholika o jego chorobie i żądania leczenia,
 • uwolnienia siebie od odpowiedzialności za jego picie,
 • obrona przed destrukcją,
 • rezygnacja z zachowań ułatwiających alkoholikowi picie.
 • Zwinięcie parasola ochronnego nad alkoholikiem, zaprzestanie krycia jego nieobecności w pracy związanych z piciem, płacenia jego długów itp…
 • Jasne i czytelne informacje o tym, jak otoczenie odbiera problemy uzależnionego, że jest to choroba i jakie kroki zamierza podjąć. np. pracodawca jasno stwierdza: Albo się Pan leczy, albo Pana zwolnię”. Najważniejsze jest zachowanie konsekwencji oraz dobre nastawienie i intencję właściwej pomocy.
 • Co możesz zrobić?

 • Zacznij mówić to, co myślisz i KONSEKWENTNIE robić to, co mówisz.
 • Zacznij rzeczowo i spokojnie informować go o każdym niewłaściwym zachowaniu. POTRAKTUJ GO JAK OSOBĘ DOROSŁĄ.
 • Nie musisz więcej przychodzić z pomocą alkoholikowi. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie
  odpowiedzialności za wszelkie następstwa jego picia.
 • Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: