Agnieszka Jaworowska

terapeuta


Jestem terapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam kilkuletnie doświadczenie we wspieraniu osób w różnych kryzysach (utrata bliskich osób, traumatyczne przeżycia związane z wydarzeniami losowymi).

Pomagam osobom, które zmagają się z lękiem i depresją, tym, którzy stracili poczucie sensu życia, zmagającym się od lat z problemami życiowymi, które wydają się nie mieć rozwiązania. Psychoterapia TFP przeznaczona jest także dla osób niezadowolonych ze swojego życia, a niepotrafiących go jednak zmienić, dla osób cierpiących emocjonalnie i psychicznie, a jednak nie potrafiących nazwać powodu swego cierpienia, dla każdego, kto czuje, że żyje poniżej własnych możliwości, dla osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości typu borderline, narcyzmem, nerwicą, a w końcu dla wszystkich, którzy czują, że z ich życiem dzieje się coś niedobrego i chcieliby to zmienić, a sami są bezsilni.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym TFP-E (psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu). Psychoterapia ta opiera się na dialogu pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Dialog taki ma podstawę w więzi terapeutycznej i wprowadza pacjenta w przestrzeń zdrowia. Oznacza to, że pacjent, który podda się leczeniu zyskuje zupełnie nową jakość życia psychicznego poprzez uzyskanie dojrzałości osobowości. Życie pacjenta staje się bardziej spójne i uporządkowane. Pacjent zaczyna porządkować swoje sprawy nie jedynie przez zewnętrzną konieczność, ale wewnętrzny impuls pragnienia spokojnego i ustabilizowanego życia. W konsekwencji życie pacjenta uzyskuje nową głębię, refleksyjność i potrzebny w życiu dystans do wielu spraw, a przepracowane traumy przestają przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Pacjent zaczyna postrzegać siebie i innych w bardziej rzeczywisty sposób przez co może podejmować bardziej zbalansowane decyzje dotyczące relacji międzyludzkich.

Prowadzę także psychoterapię wspierającą oraz terapię osób z syndromem DDA i DDD. Psychoterapia wspierająca polega na poradnictwie i psychoedukacji. Oznacza to, że pacjent otrzymuje wyjaśnienie stanów emocjonalnych, w których aktualnie się znajduje, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego (KODEKS) oraz Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego (AKSJOLOGIA). Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty psychodynamicznego.

Agnieszka Jaworowska, terapeuta

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: