Alicja Libionka-Gokharu

psycholog, psychoterapeuta


Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam akredytowany kurs psychoterapii w podejściu integracyjnym w Katowickim Instytucie Psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię rodzin. Zajmuję się leczeniem depresji, lęków, nerwic, pomocą w rozwiązywaniu kryzysów, problemów komunikacyjnych i interpersonalnych. Pracuję z osobami doświadczającymi przemocy, będącymi w żałobie, przeżywającymi stratę. Mam doświadczenie w pracy i problematyce z jaką borykają się rodziny zastępcze. Prowadziłam zajęcia z seniorami, także z problematyką otępienia oraz z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dorosłych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz
środowiskowym domu samopomocy dla seniorów.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Zapraszam do kontaktu.

Alicja Libionka, psychotarepeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: