Bożena Małysiak

psycholog, psychoterapeuta


Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego certyfikowanego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczelnia jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Studia magisterskie ukończyłam na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach, specjalność Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w ramach stażów terapeutycznych w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu również na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Współuczestniczyłam w prowadzeniu terapii grupowej oraz prowadziłam terapię indywidualną.

W celu wspierania rozwoju własnych kompetencji i pasji zawodowej biorę systematyczny udział w konferencjach i seminariach klinicznych. Moja praca podlega superwizji indywidualnej i grupowej.

Obszar moich zainteresowań i praktyki klinicznej obejmuje: terapię zaburzeń nastroju w tym depresje, nerwice, zaburzenia lękowe i adaptacyjne, zaburzenia osobowości. Pomagam w rozwiązywaniu problemów związanych z budowaniem relacji oraz komunikacji interpersonalnej. Pracuję z osobami w kryzysach życiowych – normatywnych, małżeńskich, rodzinnych, rozstaniach, przemocy oraz żałobie.

Prowadzę terapię indywidualną, wspierającą oraz psychoedukację. W ramach praktyki terapeutycznej pracuję w podejściu psychodynamicznym. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty PTPPd. Gwarantuję zachowanie zasad poufności.

Bożena Małysiak, psychoterapeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: