Magdalena Porzycka

psycholog, psychoterapeuta

Link SKYPE do konsultacji online


Jestem psychologiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aby zapewnić wysoki poziom usług, stale rozwijam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych specjalistycznych szkoleniach. Jestem trenerem treningu zastępowania agresji rekomendowanym przez Instytut Amity, mediatorem w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich, posiadam rekomendacje Polskiego Centrum Mediacji. Ukończyłam studium socjoterapii.

Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro, przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam prawie dwudziestoletnie doświadczenie towarzyszenia osobom indywidualnym i rodzinom znajdującym się w różnego rodzaju trudnościach życiowych. Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy społecznej oraz poradnictwie rodzinnym, gdzie zajmowałam się diagnostyką i pracą z rodzinami wieloproblemowymi, zastępczymi, prowadziłam konsultacje oraz terapię dzieci, młodzieży, osób dorosłych, par i rodzin. Prowadziłam także warsztaty i treningi z zakresu rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem, otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zastępowania agresji, umiejętności wychowawczych.

Obecnie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, rodzin i par oraz poradnictwo i konsultacje w sprawach wychowawczych. Pomagam osobom przeżywającym kryzysy życiowe, problemy w relacjach, doznającym przemocy, mających problem ze współuzależnieniem, nie radzącym sobie ze stresem i emocjami. Zajmuję się leczeniem zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, depresyjnych, maniakalnych, osobowości. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym, korzystam także z osiągnięć innych podejść, min.: ericksonowskiego, humanistyczno-egzystencjalnego, behawioralno-poznawczego oraz skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Magdalena Porzycka - psycholog i psychoterapeuta

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: