Michalina Pierchała

psycholog, psychoterapeutka


Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie seksuologii. Dalsze kształcenie podejmuję w ramach szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkoleniu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam na oddziałach psychiatrycznych dla osób dorosłych, jak i w pracy zawodowej z dziećmi i młodzieżą w instytucjach wsparcia całodobowego oraz ambulatoryjnego.

Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam biorąc udział w różnorakich szkoleniach i warsztatach, dotychczas m.in. z zakresu zaburzeń więzi, racjonalnej terapii zachowania, dialogu motywującego. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.

Oferuję pomoc osobom zmagającym się z problemami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Pracuję terapeutycznie z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Swoją pracę regularnie superwizuję.

Zapraszam do kontaktu.

Michalina Pierchała - psychoterapeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: