Monika Machura

psycholog, terapeutka


Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach studiów ukończyłam specjalności: psychologię kliniczną człowieka dorosłego oraz psychologię wychowanczo-kliniczną dzieci i młodzieży. Obecnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne, uczestnicząc w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Podyplomowym Kursie Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. podczas praktyk i staży odbytych w Oddziałach Zamkniętym i Dziennym Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w SP Szpitalu Klinicznym nr 7 ŚUM w Katowicach, Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach, Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” oraz pracując w Szpitalu MEGREZ i Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach.

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń adaptacyjnych, przeżywającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem, a także z klientami nastawionymi na rozwój osobisty. Ukończywszy 1-wszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w relacji terapeutycznej dążę przede wszystkim do poznania zasobów klienta jako niezbędnych w procesie dążenia do oczekiwanej zmiany.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się profilaktyka zdrowotna i dietetyka.

Monika Machura, terapeutka, psycholog

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: