Psychoterapia indywidualna

Cena: od 200 zł – mgr Agnieszka Gałańczuk

Cena: od 180 zł – pozostali terapeuci

Jest formą leczenia i rozwoju. W trakcie psychoterapii indywidualnej spotykamy się raz w tygodniu. Nasze spotkania odbywają się wg ustalonych zasad i trwają 50 minut.

Po co i kiedy?

Zgłaszając się po pomoc zwykle cierpisz – potrzebujesz ulgi i nadziei. Czasem zgłaszasz się z przykrymi dolegliwościami, takimi jak natręctwa, napady paniki, uzależnienia…

Pod tym cierpieniem często kryją się niezwiązane problemy, traumy, żałoba…
Czasem nie wiesz, dlaczego cierpisz, nie rozumiesz swoich uczuć, jesteś samotny.

Proponujemy psychoterapię indywidualną, gdy problem z jakim przyszedłeś ma swoje źródło w Twojej psychice, we specyficznym sposobie doświadczania przez Ciebie świata i samego siebie. Czasem zdarza się też, że jest to jedyna dostępna dla Ciebie forma pomocy (np. gdy Twój partner/partnerka nie chce korzystać z terapii par). Dzięki spotkaniom możesz nie tylko poczuć się lepiej, ale i zwiększyć samoświadomość, lepiej rozumieć samego siebie.

Jak długo trwa? Jakie są zasady?

Odbywa się najczęściej 1 raz w tygodniu, o stałej porze (dogodny dzień i godzinę ustalisz z terapeutą).

Psychoterapia dbywa się wg ustalonych zasad (częstotliwość i miejsce spotkań, sposób kontaktu i zapłaty). W trakcie spotkań pracuje się nad celem, który zgłasza pacjent. Proces terapeutyczny może być krótkoterminowy (do kilkunastu spotkań) lub długoterminowy (trwa min. rok). Psychoterapia krótkoterminowa ma na celu wsparcie pacjenta w aktualnych trudnościach, jej głównym celem jest zażegnanie kryzysu psychologicznego.

Psychoterapia długoterminowa jest formą dłuższej pracy, trwającej od roku do kilku lat. Zajmujemy się nie tylko aktualnymi sprawami, ale też ważnymi relacjami z przeszłości – z rodzicami, opiekunami. Często jest tak, że nieprzepracowana relacja z matką czy ojcem utrudnia nawiązanie i utrzymanie odpowiednich relacji z partnerem, dziećmi, przyjaciółmi, współpracownikami i dopiero jej „przepracowanie” pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących relacji w aktualnym życiu.

Co możesz przeżywać?

W trakcie terapii możesz doświadczać różnorodnych emocji, przyjemnych ale i trudnych. Pamiętaj, że gabinet psychoterapeutyczny jest miejscem, gdzie możesz w bezpiecznych, nieoceniających warunkach wyrażać wszystko, co aktualnie przeżywasz.

Poufność i gwarancja jakości.

W trakcie terapii wszystkie informacje są poufne. Służy to bezpieczeństwu osoby zgłaszającej się. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia.

Gwarancją świadczonych przez nas usług są doświadczenie i certyfikaty, m.in. Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto nasi psychoterapeuci korzystają z superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: