Interwencja kryzysowa

Cena: od 180 zł

Interwencja kryzysowa to krotkoterminowa forma pomocy psychologicznej udzielana osobom, ktore znalazły się w kryzysowej sytuacji, z której nie można wyjść za pomocą zwyczajowych środków i strategii działania.

Czemu służy interwencja kryzysowa

Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie bezpieczeństwa, złagodzenie objawów kryzysu, powrót do równowagi oraz odzyskanie poczucia sprawczości. Ma ona pomoc zbudować most pomiedzy przyszłością, a przszłością, który został przerwany przez doświadczenie kryzysu. Pomaga zapobiec przejściu kryzysu w stan chroniczny i jego długalowym skutkom.

Do kogo jest skierowana

Interwencja kryzysowa jest przeznaczona dla osób, które przeżyły nagłą, traumatyczną sytuację (wypadek, katastrofę, napaść), straciły bliską osobę, doświadczyły przemocy, przeżywają rozstanie, rozwód lub jakiekolwiek wydarzenie, które zdezorganizowało ich dotychczasowe życie.

Ile trwa

Interwencja kryzysowa trwa do 12 tygodni. Spotkanie trwa 50 min, a ich częstotliwość jest ustalana indywidualnie.

Poufność

W trakcie interwencji kryzysowej wszystkie informacje są poufne. Służy to bezpieczeństwu osoby zgłaszającej się. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: