Psychoterapia par i rodzin

Cena: od 250 zł – jeden terapeuta

Cena: 300 zł – team terapeutów

Jest to cykl spotkań pary lub rodziny z psychoterapeutą. Spotykania odbywają się najczęściej co 2 tygodnie. Sesja terapii partnerskiej z dwoma terapeutami trwa 70 minut, natomiast sesja z jednym terapeutą trwa 60 minut. Team terapeutyczny tworzy para terapeutów – konbieta i mężczyzna.

Po co i kiedy psychoterapia pary?

Wskazaniem do podjęcia terapii pary może być kryzys jaki przeżywacie w związku:

  • Problem z bliskością, zdrada,trudności w komunikacji.
  • Mogą to być wszystkie sytuacje, w których po prostu nie potraficie znaleźć porozumienia. Dla niektórych kontakt ze specjalistą jest ostatnią „deską ratunku”.
  • Zdarza się też tak, że jedno z Was podjęło już decyzję o rozstaniu. Wtedy oczywiście terapia pary nie jest możliwa – nasi terapeuci pomogą określić, że Wasze cele się różnią, pomogą również uświadomienić sobie konsekwencji i zaakceptować zmiany.

Po co i kiedy psychoterapia rodzinna?

Wskazaniem do podjęcia terapii rodzinnej są sytuacje w których:

  • Relacje w rodzinie pogarszają się, rodzice mają kłopot we wzajemnych relacjach, dziecko przeżywa i prezentuje jakieś trudności (problemy w nauce, pogorszenie zachowania, zmiana nastroju, przygnębienie, izolacja, agresja, autoagresja).
  • Rodzina przeżywa kryzys i nie potrafi samodzielnie sobie z nim poradzić (np. śmierć w rodzinie, żałoba, utrata pracy, choroba członka rodziny).
  • Rodzice tracą kontakt ze swoim dzieckiem, nie rozumieją go, nie potrafią sobie poradzić z trudnościami wychowawczymi.

Jak długo trwa psychoterapia pary/rodziny? Jakie są zasady?

Na początku spotkań ustalacie z psychoterapeutą ich częstotliwość i długość trwania oraz inne zasady (sposób kontaktowania się i zapłaty). Może być tak, że wystarczy kilka spotkań, ale terapia może też trwać dłużej. Rozmawiacie na temat celu spotkań – może być on różny dla każdego członka rodziny, jednak wiąże się często z poprawą relacji w rodzinie.

W przypadku pary istotne jest, czy oboje chcecie utrzymać związek.

Co możecie przeżywać?

W trakcie terapii możecie doświadczać różnorodnych emocji, możecie też zacząć rozmawiać o trudnych i pomijanych dotąd sprawach – jest to łatwiejsze i bezpieczniejsze, gdy robicie to w gabinecie psychoterapeuty.

Najczęstszym i oczekiwanym efektem terapii jest ustąpienie objawu, z którym się zgłosiliście. Zaprzestanie terapii w tym momencie może być przedwczesne, objaw może powrócić w tej samej lub innej formie. Ważna jest więc dalsza praca, która umocni zmianę i obejmie także źródła problemu (np. nierozwiązany problem małżeński, chorobę…).

Kolejną ważna zmianą jakiej możecie doświadczyć jest poprawa relacji i komunikacji – dzieje się tak dzięki przywróceniu właściwych proporcji i ról w rodzinie. Jako rodzice możecie nabyć i usprawnić swoje rodzicielskie kompetencje.

Poufność i gwarancja jakości.

W trakcie terapii wszystkie informacje są poufne. Służy to bezpieczeństwu osób zgłaszających się po pomoc. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia.

Gwarancją świadczonych przez nas usług są doświadczenie i certyfikaty, m.in. Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto nasi psychoterapeuci korzystają z superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: