Psychoterapia par i rodzin

Cena 200 zł.

Jest to cykl spotkań pary lub rodziny z psychoterapeutą. Spotykamy się najczęściej się co 2 tygodnie, sesja trwa 70 min. (para) i 90 min (rodzina). Spotkania par prowadzę w teamie terapeutycznym z terapeutą – mężczyzną.

Po co i kiedy psychoterapia pary?

Wskazaniem do podjęcia terapii pary może być kryzys jaki przeżywacie w związku:

 • Problem z bliskością, zdrada,trudności w komunikacji.
 • Mogą to być wszystkie sytuacje, w których po prostu nie potraficie znaleźć porozumienia. Dla niektórych kontakt ze specjalistą jest ostatnią „deską ratunku”.
 • Zdarza się też tak, że jedno z Was podjęło już decyzję o rozstaniu. Wtedy oczywiście terapia pary nie jest możliwa – mogę określić, że Wasze cele się różnią i pomóc Wam w uświadomieniu sobie konsekwencji i zaakceptowaniu zmiany.

  Po co i kiedy psychoterapia rodzinna?

  Wskazaniem do podjęcia terapii rodzinnej są sytuacje w których:

  • Relacje w rodzinie pogarszają się, rodzice mają kłopot we wzajemnych relacjach, dziecko przeżywa i prezentuje jakieś trudności (problemy w nauce, pogorszenie zachowania, zmiana nastroju, przygnębienie, izolacja, agresja, autoagresja).
  • Rodzina przeżywa kryzys i nie potrafi samodzielnie sobie z nim poradzić (np. śmierć w rodzinie, żałoba, utrata pracy, choroba członka rodziny).
  • Rodzice tracą kontakt ze swoim dzieckiem, nie rozumieją go, nie potrafią sobie poradzić z trudnościami wychowawczymi.

  Jak długo trwa psychoterapia pary/rodziny? Jakie są zasady?

  Na początku spotkań ustalamy ich częstotliwość i długość trwania oraz inne zasady (sposób kontaktowania się i zapłaty). Może być tak, że wystarczy kilka spotkań, ale terapia może też trwać dłużej. Rozmawiamy na temat celu spotkań – może być on różny dla każdego członka rodziny, jednak wiąże się często z poprawą relacji w rodzinie.

  W przypadku pary istotne jest, czy oboje chcecie utrzymać związek.

  Co możecie przeżywać?

  W trakcie terapii możecie doświadczać różnorodnych emocji, możecie też zacząć rozmawiać o trudnych i pomijanych dotąd sprawach – jest to łatwiejsze i bezpieczniejsze, gdy robicie to w gabinecie psychoterapeuty.

  Najczęstszym i oczekiwanym efektem terapii jest ustąpienie objawu, z którym się zgłosiliście. Zaprzestanie terapii w tym momencie może być przedwczesne, objaw może powrócić w tej samej lub innej formie. Ważna jest więc dalsza praca, która umocni zmianę i obejmie także źródła problemu (np. nierozwiązany problem małżeński, chorobę…).

  Kolejną ważna zmianą jakiej możecie doświadczyć jest poprawa relacji i komunikacji – dzieje się to dzięki przywróceniu właściwych proporcji i ról w rodzinie. Jako rodzice możecie nabyć i usprawnić swoje rodzicielskie kompetencje.

  Poufność i gwarancja jakości.

  W trakcie terapii wszystkie informacje są poufne. Służy to bezpieczeństwu zgłaszających się osób. Sytuacją wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia.

  Gwarancją świadczonych przeze mnie usług jest Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Jestem w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ponadto korzystam z superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego.

 • Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: