Agnieszka Gałańczuk

certyfikowany psychoterapeuta

tel. 728-356-310

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą (Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego oraz Certyfikat Psychoterapeuty European Association for Psychotherapy).

Gabinet psychoterapii Ariadna założyłam, aby nieść pomoc w leczeniu zaburzeń zdrowia
psychicznego oraz w rozwoju osobistym. W ramach oddziaływań terapeutycznych zajmuję się
leczeniem zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości,
współuzależnień, DDA. Pomagam w sytuacji doznawania przemocy fizycznej i psychicznej,
rozwiązywaniu konfliktów w relacjach partnerskich.

Pracuję integrując różne podejścia psychoterapeutyczne: psychodynamiczne, ericksonowskie,
gestalt i inne. Moją pracę superwizuję u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego.

Ukończyłam całościowe, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z
zakresu psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim. Odbyłam staże kliniczne w: NZOZ „Feniks” w
Sosnowcu, NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach,
oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego.

Doświadczenie zawodowe nabyłam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum
Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Ośrodku Wspierania Rodziny, Ośrodku Kuratorskim,
stowarzyszeniach pomagających osobom w kryzysie, w tym osobom doświadczającym przemocy.

Instytucje sprawujące nadzór merytoryczny:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
European Association for Psychotherapy

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: