Agnieszka Gałańczuk

certyfikowany psychoterapeuta, superwizor aplikant

Link SKYPE do konsultacji online


Jestem certyfikowanym psychoterapeutą (Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Certyfikat Psychoterapeuty European Association for Psychotherapy). Jestem również superwizorem aplikantem.

Gabinet Psychoterapii Ariadna założyłam, aby nieść pomoc w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego oraz w rozwoju osobistym. W ramach oddziaływań terapeutycznych zajmuję się leczeniem zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, współuzależnień, DDA. Pomagam w sytuacji doznawania przemocy fizycznej i psychicznej, rozwiązywaniu konfliktów w relacjach partnerskich.

Pracuję integrując różne podejścia psychoterapeutyczne: psychodynamiczne, ericksonowskie, gestalt i inne. Moją pracę superwizuję u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam całościowe, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim. Odbyłam staże kliniczne: NZOZ „Feniks” w Sosnowcu, NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, oraz Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego.

Doświadczenie zawodowe nabyłam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Ośrodku Wspierania Rodziny, Ośrodku Kuratorskim, stowarzyszeniach pomagających osobom w kryzysie, w tym osobom doświadczającym przemocy.

Instytucje sprawujące nadzór merytoryczny:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
European Association for Psychotherapy

Agnieszka Gałańczuk - założycielka i certyfikowany terapeuta
Agnieszka Gałańczuk – ZnanyLekarz.pl

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: