Joanna Tomecka

psycholog, terapeuta rodzinny


Jestem psychologiem, terapeutą rodzinnym w trakcie atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowo-psychodynamicznego.

Na co dzień pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej gdzie udzielam pomocy psychologicznej klientom w sytuacji różnego rodzaju kryzysów. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię par, konsultacje rodzinne oraz grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam ponadto pracując jako psycholog w Ośrodku Kuratorskim Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i terapii (m.in. kurs podyplomowy z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), a swoją pracę poddaję superwizji.

Pracuję terapeutycznie z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności i kryzysów życiowych, problemów emocjonalnych, problemów w relacjach z innymi ludźmi oraz cierpiącymi na zaburzenia lękowe i depresyjne. Ofertę kieruję do osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia.

Joanna Tomecka, terapeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: