Joanna Tomecka

psycholog, psychoterapeuta


Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowo-psychodynamicznym, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże w dziennym oddziale psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, a także pracując w instytucjach związanych z pomocą społeczną, m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej klientom w sytuacji różnego rodzaju kryzysów, w tym osobom doznającym przemocy. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam ponadto pracując jako psycholog w Ośrodku Kuratorskim Sądu Rejonowego w Chorzowie. Z Gabinetami Psychoterapii Ariadna jestem związana od 2020 roku.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i terapii (m.in. kurs podyplomowy z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, kurs arteterapii), a swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Pracuję terapeutycznie z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności i kryzysów życiowych, problemów emocjonalnych, problemów w relacjach z innymi ludźmi oraz cierpiącymi na zaburzenia lękowe i depresyjne. Ofertę kieruję do osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia. Prowadzę również terapię rodzinną.

Joanna Tomecka, terapeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: