Agnieszka Kowalewska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

certyfikowany terapeuta uzależnień


Jestem psychologiem, certyfikowaną terapeutką osób uzależnionych oraz ich bliskich. Rozpoczęłam akredytowany przez PTP kurs psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii, w nurcie systemowo-ericsonowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień dla osób z podwójną diagnozą Familia w Gliwicach. Pozwala mi to na szersze rozumienie perspektywy osób z różnymi doświadczeniami. Pracuję także w poradni leczenia uzależnienia i współuzależnienia, gdzie prowadzę grupy terapeutyczne oraz sesje indywidualne z osobami uzależnionymi i ich bliskimi.

W swojej pracy korzystam z technik i podejść różnych nurtów terapeutycznych. Jednymi z ważniejszych aspektów w pracy terapeutycznej są dla mnie relacja i chęć zrozumienia drugiej osoby.

Pracuję z osobami, które zmagają się z trudnościami takimi jak: uzależnienia, współuzależnienie i DDA. Towarzyszę także w procesie odkrywania i rozumienia swoich emocji oraz potrzeb.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz stale podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Agnieszka Kowalewska, psycholog i psychotarepeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: