Aleksandra Żelazna

terapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog


Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia.

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie odbywam czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w akredytowanej przez PTTPB szkole Centrum CBT w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam bezpośrednio w pracy gabinetowej, skupiając się na pracy indywidualnej z pacjentem.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez dokształcanie się oraz uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż. oraz z osobami dorosłymi. Oferuję pomoc dla osób zmagających się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie), przeżywających szeroko rozumiane kryzysy osobiste, mających trudności emocjonalne, społeczne, w relacjach, związane z samooceną. W centrum moich zainteresowań zawodowych znajduje się tematyka zaburzeń lękowych.

Swoją pracę opieram głównie na technikach poznawczo-behawioralnych, jednak czerpię również z innych nurtów, dopasowując metody pracy indywidualnie do każdego pacjenta. Ważnym elementem mojej pracy jest psychoedukacja, która ma za zadanie wspomóc pacjenta na drodze do osiągnięcia celów terapeutycznych.

Akceptacja, atmosfera zrozumienia i poufność są fundamentami mojej pracy. Zgodnie z nurtem w którym pracuję to pacjent jest ekspertem od swojego życia, dlatego w gabinecie kładę nacisk na relację, którą wspólnie budujemy.

Aleksandra Żelazna, psycholog

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: