Anna Kasprzycka

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Link SKYPE do konsultacji online


Jestem psychologiem, terapeutą w trakcie atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowo-psychodynamicznego.

Moja wiedza nabyta w trakcie studiów, studiów podyplomowych oraz licznych szkoleń poparta jest doświadczeniem zawodowym zdobytym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W Ośrodku prowadzę m.in. terapię indywidualną i terapię par, grupy wsparcia, warsztaty radzenia sobie z agresją czy programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Od wielu lat doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym i grupowym. Pracuję w podejściu systemowym, korzystając również z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Oferuję pomoc i leczenie osobom dorosłym przeżywającym różnego rodzaju kryzysy i trudności życiowe.

Pomagam pacjentom doświadczającym zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń somatyzacyjnych, osobowości, trudności w budowaniu relacji, trudności emocjonalnych, kryzysach osobistych i małżeńskich.

Zapraszam do kontaktu w celu diagnozy zgłaszanych problemów i wyboru odpowiedniej formy leczenia.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: