Anna Waldera

psychoterapeuta, psycholog


Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, mediatorem rodzinnym, trenerem. Ukończyłam Śląską Szkołę Psychoterapii – całościowy czteroletni kurs psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyłam staż kliniczny w NZOZ Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach świadcząc pomoc psychologiczną dla różnych grup odbiorców. Na co dzień od wielu lat związana jestem z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie pomagam osobom dorosłym w przezwyciężaniu kryzysów i trudności życiowych, pragnącym zmiany, rozwoju i poprawy jakości swojego życia.

Oferuję pomoc i leczenie osobom z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia lękowe, inne trudności emocjonalne), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami adaptacyjnymi (np. w wyniku doświadczenia nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu, utraty bliskiej osoby, niepomyślnej diagnozy, traumatycznego zdarzenia, niepełnosprawności i inne), przeżywającymi kryzys w związku, doświadczającym przemocy, jak i stosującym przemoc, mającym trudność w kontrolowaniu emocji. W ośrodku prowadzę terapię indywidualną, wspierającą, psychoedukację, poradnictwo, interwencje, grupy wsparcia, warsztaty radzenia sobie z agresją, program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Każdorazowo dostosowuję formę pomocy i pracy do zgłaszanej problematyki i potrzeb pacjenta.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poddaję swoją pracę terapeutyczną superwizji. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności i podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dotyczących szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Pracuję integrując różne podejścia psychoterapeutyczne, m.in. psychodynamiczne, psychodramatyczne i inne.

Prywatnie lubię polskie morze, teatr i muzykę.
Zapraszam do kontaktu w celu diagnozy zgłaszanej problematyki i dopasowania odpowiedniej formy pomocy.

Anna Waldera, psychoterapeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: