Ewa Franek

terapeuta TSR w procesie certyfikacji

pedagog, coach/mentor kryzysowy, trener


Jestem terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w procesie certyfikacji, certyfikowanym coachem/mentorem kryzysowym Polskiego Towarzystwa Interwencji i Coachingu Kryzysowego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji, co gwarantuje wysoką jakość udzielanej przeze mnie pomocy.

Celem zwiększenia jakości swojej pracy studiuję psychologię. Studia pedagogiczne magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Nadal poszerzam swoją wiedzę, korzystając z kolejnych szkoleń, które pozwalają mi podnosić swoje kompetencje w indywidualnej pracy z klientem.

Do kontaktu ze mną zapraszam osoby, które zmęczone tkwieniem w problemie chciałyby doświadczyć terapii krótkoterminowej, podczas której będą się skupiać na szukaniu rozwiązań poprawiających jakość codziennej, aktualnej rzeczywistości i podążać ku pożądanej przyszłości. Tempo pracy oraz ilość spotkań zawsze dostosowana jest do potrzeb i możliwości klienta. Nurt TSR czerpie z prac Miltona Ericksona, który twierdził, że klienci znają rozwiązania swoich problemów, tylko o tym nie wiedzą.

Pomagam dorosłym w kryzysie spowodowanym rozstaniem, stratą, rozwodem, epidemią czy też innymi zdarzeniami losowymi. Wspieram też osoby będące w kryzysie suicydalnym. Udzielam konsultacji diagnostycznych rozważającym rozwód. Pomagam osobom z zaburzeniami lękowymi, doświadczającym przemocy oraz stosującym przemoc w rodzinie. Rodziców dzieci w wieku 4-18 lat zapraszam na konsultacje rodzicielskie. Pomagam zwiększyć kompetencje rodzicielskie, udzielam wsparcia w przeżywaniu kryzysów rodzicielskich. Przede wszystkim udzielam pomocy i wsparcia, tym, którzy potrzebują w życiu dokonać zmiany na lepsze.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w takich instytucjach jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie pracuję z osobami doświadczającymi przemocy jak i stosującymi przemoc. Jako praktyk metody „Dam radę!” i „Jestem z Ciebie dumny!” prowadzę warsztaty grupowe dla rodziców, podnoszące kompetencje rodzicielskie.

Preferuję terapię zarówno w trybie stacjonarnym jak i online.

Natalia Bąk-Moskała, terapeutka, pedagog

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: