Gabriela Nowicka

psychoterapeuta, psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień


Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej w formie indywidualnej i grupowej. Oferuję pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej, w podejściu psychodynamicznym dla osób dorosłych oraz par i rodzin, w podejściu systemowym. Oferuję psychoterapię polegającą na stworzeniu warunków w postaci stałej, bezpiecznej, prywatnej przestrzeni do odkrywania i zmiany tego, co przysparza trudności.

Pracując w modelu psychodynamicznym, opieram się o zasadę poszerzania samoświadomości, pomocy w lepszym rozumieniu siebie, swojego zachowania, przeżywania oraz poznania, jak doświadczenia z przeszłości wpływają na obecne funkcjonowanie. Ufam temu, że pogłębienie wiedzy o sobie samym pozwala na opracowanie bardziej twórczych sposobów rozwiązywania życiowych trudności, problemów, co tym samym przyczynia się do redukcji objawów i dolegliwości.

Swoją ofertę kieruję do osób borykających się z dolegliwościami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi i innymi trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, z niską samooceną, z problematyka osobowościową, z tzw. syndromem DDA, DDD. Oferuję również pomoc parom i rodzinom przeżywającym szeroko rozumiany kryzys, związany z różnymi wydarzeniami, doświadczaniem braku zrozumienia, trudnościami w porozumiewaniu się.

By zapewnić profesjonalizm swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Gabriela Nowicka, psychoterapeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: