Joanna Biernat

psycholog, psychoterapeuta


Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuję się w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej. Jestem absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Nadal biorę udział w różnego rodzaju sympozjach i konferencjach, by jak najlepiej pomagać osobom, które się do mnie zgłaszają.

Swoją pracę psychoterapeuty opieram na doświadczeniu, które zdobyłam podczas pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej (dla osób niepełnosprawnych – dorosłych), w Domu Pomocy Społecznej (dla osób niepełnosprawnych – dorosłych), w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty PTPPd. Gwarantuję zachowanie zasad poufności. W dalszym ciągu podnoszę swoją kulturę zawodową i rozwój osobisty. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Oferuję pomoc dla osób z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, nerwicowymi, psychosomatycznymi, odżywiania, a także dla osób znajdujących się w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Joanna Biernat, psychotarepeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: