Maria Zięciak

psycholog, interwent kryzysowy


Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym oraz trenerem. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowe studia na kierunku „Trening interpersonalny” na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Katowicach.

Na co dzień pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie udzielam pomocy interwencyjnej i psychologicznej osobom w różnego rodzaju kryzysach. Ukończyłam I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowałam programy pomocy skierowane wobec kobiet doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla ich dzieci. Prowadzę grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc oraz zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach i kursach, które uzupełniają moją wiedzę i doskonalą moje umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pomagam ludziom, który znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej, doświadczyli przemocy w rodzinie lub przemocy seksualnej, nie radzą sobie ze złością lub agresją, przeżywają stratę, żałobę lub rozstanie. Szczególnie ważnym dla mnie obszarem pracy jest wczesna interwencja psychologiczna w następstwie traumatycznych wydarzeń życiowych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Maria Zięciak - psycholog

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: