Maria Zięciak

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, interwent kryzysowy


Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, interwentem kryzysowym oraz trenerem. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowe studia na kierunku „Trening interpersonalny” na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Katowicach.

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które jest rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Na co dzień pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, w projektach unijnych, w Centrum Inicjatyw Społecznych, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym czy w Zakładzie Karnym. Ukończyłam I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowałam programy pomocy skierowane wobec kobiet doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla ich dzieci. Prowadziłam grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, programy korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc oraz zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach i kursach, które uzupełniają moją wiedzę i doskonalą moje umiejętności w zakresie psychoterapii, psychotraumtologii, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pomagam ludziom, którzy doświadczają problemów emocjonalnych, trudności w relacjach z innymi, zmagają się z lękiem lub depresją, znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej, doświadczyli przemocy w rodzinie lub przemocy seksualnej, nie radzą sobie ze złością lub agresją, przeżywają stratę, żałobę lub rozstanie. Swoją ofertę kieruję również do osób, które chcą poznać siebie oraz lepiej rozumieć swoje emocje i potrzeby.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Maria Zięciak - psycholog

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: