Marta Dudzińska-Dziurgot

certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog, psychoterapeuta


Jestem psychologiem pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym, obecnie jestem w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikacji jako terapeuta poznawczo-behawioralny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, a moja praca podlega profesjonalnej superwizji.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych i zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń snu, zaburzeń odżywiania, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu stresu pourazowego oraz zaburzeń osobowości. W centrum moich zainteresowań zawodowych znajduje się psychoterapia depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz spektrum zaburzeń lękowych – od fobii prostych po zespół lęku uogólnionego.

Praca i doświadczenie zdobyte w Oddziale Psychiatrii Ogólnej i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym pozwalają mi podchodzić z otwartością i empatią do pacjenta doświadczającego trudności, w kontakcie terapeutycznym zorientowana jestem na wspólną pracę z pacjentem nad identyfikowaniem mechanizmów jego problemu i osiąganiem wyznaczonych celów. Zgodnie z założeniami nurtu, w którym pracuję, staram się nauczyć pacjenta rozpoznawania nieadaptacyjnych przekonań, ich związku z przeżywanymi emocjami i towarzyszącymi im zachowaniami. Wierzę, że dzięki pracy w oparciu o metody oparte na dowodach, można pokonać trudności i dokonać trwałych zmian.

Marta Dudzińska-Dziurgot, psychotarepeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: