Weronika Plinta

psycholog, psycholog dziecięcy, terapeutka


Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem. Tytuł magistra psychologi uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją wiedzę specjalistyczną na bieżąco pogłębiam i aktualizuję poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach. Obecnie jestem w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe. Umiejętności praktyczne zdobyłam w głównej mierze dzięki pracy m.in. na stanowisku psychologa szkolnego, specjalisty w zakresie psychologii w Sądzie Okręgowym w Katowicach jak również na stanowisku psychologa penitencjarnego. Jako psychologa wyróżnia mnie doświadczenie w pracy w różnych nurtach psychologicznych, z osobami w różnym wieku, poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci szkolnych, młodzieży jak i osób dorosłych.

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, w poradnictwie psychologicznym, a przede wszystkim w udzielaniu pomocy i wsparcia osobom indywidualnym i rodzinom zmagającym się z różnego rodzaju trudnościami.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych, które są w trakcie istotnych zmian życiowych lub w trudnej sytuacji rodzinnej, które mają trudności w relacjach rówieśniczych, podejmują niewłaściwe destrukcyjne zachowania (np. stosowanie środków psychoaktywnych, samookaleczenia), zmagają się z problemami natury psychologicznej lub w przeszłość doświadczyły sytuacji traumatycznych. Moja praktyka jest także ukierunkowana na pomoc i terapię osobom dorosłym, które doświadczają kryzysów życiowych, są w trakcie rozpadu rodziny,związku, utraty pracy, które borykają się z chorobą własną lub innej bliskiej osoby, z uzależnieniem, są ofiarami przemocy, są w procesie żałoby, doświadczają przeciążenia emocjonalnego, zmagają się z problemami natury psychologicznej.

W kontakcie z drugim człowiekiem zawsze towarzyszy mi nadzieja. Wierzę, że każdy z nas ma wystarczające zasoby i umiejętności do pokonywania trudności, a moim celem jest ich dostrzeżenie i wdrożenie skutecznych strategii radzenia sobie.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: