Monika Indyka

psycholog, terapeuta


Jestem psychologiem w trakcie całościowego Kursu Psychoterapii, w podejściu integracyjnym: systemowo-ericksonowskim, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, odbywającego się w Katowickim Instytucie Psychoterapii.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuję z osobami z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, nerwicami, depresją, zaburzeniami osobowości, przechodzącymi kryzys, przeżywającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz osobami nieheteronormatywnymi i
transpłciowymi. Towarzyszę również w rozwoju, lepszym poznaniu siebie, swoich emocji i zachowań.

W swojej pracy staram się integrować różne podejścia terapeutyczne, tak by jak najlepiej dobrać metody do potrzeb danej osoby. W procesie psychoterapii zwracam szczególną uwagę na współpracę z pacjentem, autentyczność oraz na zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji.

Na co dzień pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bielskim Centrum Psychiatrii – Olszówka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również na Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej i Onkologicznej oraz podczas stażów i praktyk na Całodobowych Oddziałach Psychiatrycznych w szpitalach w Krakowie.

Zapraszam do kontaktu.

Monika Indyka, psycholog

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: