Agnieszka Fijałkowska

psycholog, psychoterapeuta


Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam również studia pedagogiczne z dyplomem pedagoga resocjalizacji i wspomagania rodziny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, a także w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie pomagałam osobom będącym w kryzysie. Prowadziłam liczne warsztaty z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i średnich.

Prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękami, niskim poczuciem własnej wartości, cierpiącymi z powodu depresji, nerwic. Pomagam osobom dotkniętym przemocą, doświadczającym trudności w relacjach, przeżywającym żałobę i stratę, a także dotkniętym kryzysem związanym ze zmianą, wypaleniem zawodowym, stresem.

Najbliższy jest mi nurt psychodynamiczny, ale podejście i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb. Pomagam pacjentom w dotarciu do źródeł ich trudności, psychicznego bólu i wewnętrznych konfliktów, które utrudniają codzienność, uniemożliwiają sięganie po marzenia, realizację celów i zadań. Wspieram w podróży w głąb siebie, odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć. W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, szacunku i zaufaniu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Agnieszka Fijałkowska, psychoterapeuta

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: