Wiesława Orzechowska

psychoterapeuta, psycholog kliniczny


Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w nurcie Ericksonowskim. Jestem w trakcie szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Leczę zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, zaburzenia osobowości, kryzysy i problemy interpersonalne.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej oraz w czasie stażu w oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości w Bielsku-Białej oraz w Dąbrówce.

Pracujeę zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej. Systematycznie biorę udział w konferencjach i seminariach poświęconych zagadnieniom klinicznym.

Zapraszam do kontaktu.

Wiesława Orzechowska, psychoterapeutka

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: